Velkommen til Sørumbeta - Sørum kommunes offisielle blogg

Sørum kommune er ambisiøs i sine strategier om å utvikle seg som en e-kommune. Vi utforsker og eksperimenterer, utfordrer og forsøker. Her på Sørumbeta vil vi dele våre erfaringer og tanker med andre kommuner som også ønsker ”å tråkke litt i vannet”.

Archive for november, 2010

SharePlus på iPad

SharePlus for iPad er et verktøy for å administrere Sharepoint. Faktisk fungerer den veldig bra; vi kan nå bruke vår iPad til å legge ut nyheter på intranettet, og ellers administrere område- og listeinnhold.

iPad har vist seg å være spesielt egnet til møtevirksomhet, men også til å fjernadministrere maskiner og servere, samt vedlikehold av systemer – som i dette tilfellet Sharepoint 2010.

Sørum kommune lanserer i disse dager et nytt intranett basert på Sharepoint 2010 Enterprise. Intranettet skal presenteres som case på fagdag for Sharepoint 25.11.10. Litt forhåndsinfo kan være på sin plass – her ser du hvordan vi har bygd opp forsiden av intranettet, samt litt informasjon om hvorfor det ser akkurat sånn ut.

Innhold på forsiden er basert på roller
Forsiden presenterer relevant informasjon for den påloggede brukeren. Bokser og innhold i bokser målstyres ut fra de rollene brukeren har. I så måte kan en forside for en lærer se helt annerledes ut enn for en saksbehandler. Etter hvert som nye integrasjoner faller på plass, kan mer relevant innhold styres mot de ulike brukergruppene.

Nyheter
Nyheter/interninformasjon målstyres og oppleves følgelig relevant for brukeren. På samme måte som man sender en e-post til en gruppe i Outlook, så brukes tilsvarende grupper i Sharepoint for å målstyre informasjon.

Oppgaver
Håndtering av oppgaver utgjør viktig basisfunksjonalitet. Oppgaver som tildeles til en bruker, for eksempel fra avdelingssidene eller i arbeidsrom, vises som “Mine tildelte oppgaver” på forsiden. I tillegg presenteres oppgaver fra andre systemer som arkivsystemet og helpdesk i egne bokser. På denne måten får brukeren en samlet oversikt over sine oppgaver i et grensesnitt. I disse dager oppgraderes kommunens ERP-løsning til Visma Enterprise, og da får vi gode muligheter for å dra ut oppgavelister fra lønn-, innkjøp- og fakturasystemet.

Skjema
“Mine aktive skjema” viser skjema som ikke er ferdigbehandlet. Foreløpig har vi digitalisert fraværsskjema som webskjema. Det betyr at brukere selv kan fylle ut sitt fravær i systemet, alternativt at den som mottar melding om fravær starter utfylling og sender til den fraværende som sender inn skjemaet når han er tilbake på jobb. Kombinasjonen av webskjema og arbeidsflyt gir store muligheter til forenklede arbeidsløyper.

Vi kommer tilbake med flere illustrasjoner fra de ulike sidene etter hvert (for eksempel møterom og avdelingssider), samt mer informasjon om hva vi ser for oss i det videre løpet.