Vi har brukt mye tid på å gjøre navigasjon og innhold lett tilgjengelig på vår nye nettside. Nå er vi i en fase der hele løsningen testes mot innbyggerene. På alle våre sider kan brukeren gi oss tilbakemelding om de finner den informasjonen de er på jakt etter, hvor god de synes informasjonen er og forslag til forbedringer.

I løpet av knapt en måned har vi fått inn over 200 tilbakemeldinger fra brukerene våre – det er en kjemperepons som overrasket oss!

Mange er positive og finner det de er på jakt etter, mens andre har konkrete forslag til forbedringer over hva vi bør gjøre. Vi har i dag gått gjennom alle tilbakemeldinger, noe er rettet umiddelbart, mens andre er sendt videre til virksomhetene våre (som har ansvaret for innholdet på sine egne sider). Knappe 10 minutter etter at første forbedringsforslag var sendt til virksomhetene, kom denne e-posten tilbake fra en av våre virksomhetsledere: «Så fint med tilbakemeldingsknapp! Skal ordne J»

Alle tilbakemeldingene samles i en database, slik at vi også skaffer oss verdifull innsikt, ved å lage statistikker på trender. På denne måten kan vi også måle vår informasjonskvalitet på nettsidene. Denne tilbakemeldingstjenesten bygger også opp under Difis kvalitetsanbefalinger; http://kvalitet.difi.no/kriteriesett/kvalitet-pa-digitale-tjenester/2014/25-brukeren-har-mulighet-til-gi-tilbakemelding