Samfunnet vi lever i har endret seg. Som forbrukere er vi blitt godt vant til glimrende kundeservice som overgår våre forventninger. Vi forventer åpenhet. Vi ønsker å involvere oss mer. Nå er det ikke lenger nok med et rimelig klesplagg. Nå er det like viktig med hvor og hvem som har produsert klesplagget.

Kommunen har ikke lenger en opphøyd posisjon i lokalsamfunnet. Som innbygger i en kommune er vi ikke lengre passive mottakere av en tjeneste. Vi vil bli medvirke og påvirke. Som kommune må vi konkurrere på lik linje med alle andre aktører som kjemper om din oppmerksomhet.

Dette var utgangspunktet i 2012 når Sørum kommune startet prosjekt Dialog.

En fot i bakken
Høsten 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse blant innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte. Målet var rett og slett å ta en fot i bakken og finne ut hvordan Sørum kommune som organisasjon blir oppfattet og hva som forventes av oss.

Sørum kommune har ingen omdømmekriser. Det er et godt utgangspunkt. Vi scorer over gjennomsnittet hvordan folk ser på oss når det gjelder tjenester, evnen til fornyelse, forvaltning, samfunnsrollen, ledelse og arbeidsmiljø. Samtidig ser vi at det er knyttet skyhøye forventninger til oss på de samme områdene. Tillitt er det aller viktigste. At vi som kommune er til å stole på. Undersøkelsen viste også at vi som kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder internkommunikasjon, ha en proaktiv kommunikasjon og være mer involverende i kommunikasjonen.

Bred involvering
Spørreundersøkelsen ble fulgt opp av en stor dialogkonferanse hvor representanter fra ulike målgrupper ble med for gi oss råd og innspill hvordan vi best kan tilpasse oss lokalsamfunnet for å nå målet vårt med å fremstå som en godt synlig, profesjonell og positiv aktør. Ansatte og ledere ble involvert gjennom å bestemme våre nye leveregler (merkevareløfter). Det vil si etterlatt inntrykk etter å ha vært i kontakt med oss i Sørum kommune.

Revitalisert visjon
Resultatet av vår omdømmestrategi er sterkt forankret i vår visjon – den gode kommune. Man kan mene mye om kommunale slagord og visjoner, men for vår del handler det i stor grad å tydeliggjøre visjonen. Undersøkelsen viste at nesten halvparten hadde noen forhold til kommunes visjon. Den gode kommune – hva betyr egentlig det?

For oss ansatte betyr visjonen at vi er gode i jobben vi gjør. Vi har de klokeste hodene og flinkeste hendene. Eksternt betyr visjonen vår at kommunen skal være et godt sted å bo, drive næring og være frivillig. For Sørum kommune er det også viktig å fylle visjonen med eksempler. Alt vi gjør og tilbyr av små og store tjenester bidrar inn til visjonen. Å være den gode kommune er et felles lagarbeid for hele organisasjonen.

Hva vi skal være når vi blir stor?
Omdømmestrategien definerer hva vi som kommune skal være kjent for – vårt kjennetegn og det som gjør oss forskjellig fra de andre nabokommunene. Her er det viktig å ikke finne opp noe nytt. En omdømmestrategi skal bygge opp under og forsterke styrker som allerede finnes i organisasjonen. Vår posisjon skal være ”Drivkraften for nytenkning og kompetanse på Romerike”. Dette er en kraft som allerede ligger i vår organisasjon. Sørum kommune er kjent i kommune-Norge på mange områder. Bruk av teknologi og innovasjon er ett område vi er kjent for, men også høy kompetanse innenfor mange andre tjenesteområder, for eksempel vann og avløp.

Etterlatt inntrykk
Våre leveregler er noe som gjelder for alle ansatte. Det er etterlatt inntrykk etter å ha vært i kontakt med oss i Sørum kommune. En ansatt i Sørum kommune er også en ambassadør for kommunen, og levereglene definerer måten vi skal opptre og handle etter. I arbeidet med prosjekt Dialog utviklet vi en intern løsning der vi laget en film som fortalte om prosjektet og en avstemningsløsning. Alle ansatte kunne stemme over ti ulike forventninger og ønsker fra omgivelsene. De tre som fikk flest stemmer, ble våre leveregler: Løsningsorientert, kunnskapsrik og tilgjengelig.

dialogkonferanse2 dialogkonferanse merkevarestrategi