Våre viktigste ambassadører er våre ansatte. Det er de som hver dag møter omgivelsene og skaper inntrykket oss. Ekstern omtale i media, nettsaker, pressemeldinger, presentasjonsvideoer og ”festtaler” skaper bare forventninger til oss. Det er i virksomhetene bevisførselen gjøres. Vi ser på de ansatte som forvaltere av merkevaren Sørum kommune. Det er et stort ansvar, men lettere å gjennomføre med en klar omdømme- og merkevarestrategi.

Ingen genser passer alle
Vår overordnede omdømme- og kommunikasjonsstrategi er angir vår felles retning. Men en strategi må ikke være for detaljert, slik at den oppleves som en tvangstrøye eller lite relevant for en virksomhet. For første gang systematiserer vi kommunikasjonen i hele organisasjonen. Alle virksomheter skal ha en egen plan for omdømme og kommunikasjon. Vinteren og våren 2014 besøkte vi alle virksomhetsledere i kommunen for å komme med råd og innspill hvordan de best kan utforme sin egen plan. Prosjekt Dialog har utformet en enkel veileder som virksomhetene kan bruke i sin videre planlegging. Den er fundamentert på den sentrale strategien for å sikre felles retning. Men en stor del er det de ansatte sammen med ledelsen som skal definere. Hva vil det si for oss å være den gode virksomhet? Hva betyr levereglene for oss? Hvordan jobber vi for å nå posisjonen? Hvem er våre målgrupper og hva kjennetegner disse? Hva ønsker vi å fortelle dem? Hvordan kan vi jobbe for en bedre kommunikasjonskultur?

Hvorfor bruke tid på dette?
Det er sjelden mangel på strategier og planer i kommune, og du blir sjelden møtt med applaus når du innfører en ny. Det er viktig å huske på at en plan for kommunikasjon og omdømme er ikke et mål i seg selv, men en plan for å lettere nå dine andre må. Med et godt omdømme får du større gjennomslagskraft, tillit, arbeidsro og attraktivitet. Det gjør det lettere å rekruttere nye ansatte – og beholde. Det er lettere å nå målene som er satt når det er et positivt fortegn foran din virksomhet. Med en kommunikasjonsplan får du større forutsigbarhet, opplever å være i forkant av situasjoner og bruker mindre tid på brannslukking.

ansatte_kommunikasjon