Når respatex kom på 1960-tallet drømte man om at ting ble vedlikeholdsfritt. Få ting er vedlikeholdsfritt. Og hvertfall ikke en visuell profil.

Sørum kommune har en visuell profil fra 1997, og er lite tilpasset dagens behov:

  • Visuell stil er ikke tilpasset samfunnets visuelle utrykk i 2015 – en profil krever jevnlig vedlikehold. Anonym i formen, taper kampen om oppmerksomheten.
  • Inneholder få malbeskrivelser. Etterspørsel og ønske i organisasjonen etter dette.
  • Mest tilpasset grafisk bransje, ikke ansatte. I dag gjøres mye grafisk produksjon av den ansatte selv. Vanskelig for den ansatte å forstå dagens profil.
  • Inneholder ikke retningslinjer eller tilpasset elektroniske flater.

Våren 2014 startet  Sørum kommune med å utarbeide en ny visuell profil i samarbeid med Siste Skrik kommunikasjon. For oss er det viktig at utforming av visuell profil skal tydelig bygge opp under merkevare- og kommunikasjonsstrategi, og dens målsetninger. Det aller meste av produksjon av rapporter, dokumenter, plakater og kampanjemateriell gjøres internt i Sørum kommune og av de ansatte selv. Derfor står ferdige maler og praktisk bruk av visuell profil sentralt i arbeidet.

visuell-profil