Sørum kommune har utviklet en ansattapp som da kan brukes av egne ansatte.

Appen gir tilgang til enkelte tjenester i intranettet (basert på Sharepoint 2013), blant annet dokumentbibliotek og arbeidsrom. For mer informasjon om intranettet, se eget innlegg.

Ansatte logger på appen med brukernavn og passord fra kommunens AD. Når de er logget inn så kan de søke opp ansatte, og se om de er tilgjengelig (tilgjengelighet gjennom Skype for Business). De kan også lese nyheter og driftsmeldinger, og de kan hente opp filer som er lagret i dokumentbiblioteker i Sharepoint. I tillegg har vi funksjon for å låse opp låst konto (AD-konto).

Appen er utviklet av Advenio AS på bestilling fra IKT-avdelingen, og er tilgjengelig på iOS-baserte enheter og Windows-baserte enheter. Sørum kommune har standardiserte arbeidsgiverfinansierte mobiler på disse to plattformene, så Android er følgelig ikke en relevant plattform å tilby appen til.

ansattapp-1