Sørum kommune har over tid hatt en klar strategi med å realisere digitale innbyggertjenester. Innbyggere søker på tjenester elektronisk, og de kan følge sin saksgang direkte når de logger på hjemmesiden (min side).

La oss tenke oss et eksempel. En innbygger eier en eiendom og registrerer inn vannforbruket elektronisk. Innbyggeren kan følge opp eget forbruk på min side, og de kan se faktura knyttet til kommunale avgifter. De kan også se om faktura er betalt eller ikke. På samme måte kan innbyggeren sende inn en elektronisk søknad på en kommunal tjeneste, og da vil søknaden og vedtaket ligge tilgjengelig på min side. Innbyggeren får altså innsyn i sine egne saksprosesser på vår hjemmeside.

I dette innlegget får du informasjon om hva som er tilgjengelig på min side, og hvordan dette teknisk sett er løst.

Innlogging til Min side

Innlogging skjer gjennom ID-porten. Hjemmesiden må altså integreres mot ID-porten sitt grensesnitt.

minside-innlogging

Min eiendom

Når en innbygger har logget inn på min side, så presenteres relevante innsynstjenester for innbyggeren. Her ser vi «min eiendom» som lister ut de eiendommene som innbyggeren eier. Her kan innbyggeren se informasjon om eiendommen, gebyrgrunnlaget, eiendomsskattegrunnlag, vannmåleravlesning og kart. Denne informasjonen hentes fra lokal matrikkel gjennom en web service som er utviklet av Norkart Geoservice.

minside-eiendom

Mine dokumenter

Innbyggeren får innsyn i egne innsendte skjema, og vedtaket/svaret knyttet til skjemaet. Her er også innsyn i plansaker, byggesaker og var-saker. Dette er i praksis en kobling direkte mot kommunens sak- og arkivsystem, og baserer seg teknisk sett på en tilpasset versjon av citizen web service som følger sak- og arkivsystemet Public 360.

minside-minedokumenter

Mine faktura

Innbyggeren får også i fakturaer fra Sørum kommune. Innbyggeren kan åpne faktura som PDF, og det står om faktura er betalt eller ikke. Teknisk sett er dette en kobling mot citizen web service i Visma Enterprise.

minside-minefaktura

Andre tjenester

Fordelen med å logge på med ID-porten er at man automatisk kommer inn i andre digitale tjenester som krever autentisering gjennom ID-porten. Det vil si at når innbyggeren er logget på kommunens hjemmeside, så kan hun klikke på eksterne linker (som «min fastlege» eller «min pensjon» og kommer rett inn i slike eksterne systemer uten ny pålogging.