Sørum kommune bruker Public 360 som sak- og arkivsystem, både i intern og i sikret sone. Systemet har vært i produksjon siden 2012, så vi har fått en god del erfaring med både systemet og leverandøren. Ta gjerne kontakt med dokumentsenteret for erfaringsutveksling.

Systemet er et viktig nav for informasjonsflyten i organisasjonen, og er tett koblet mot en rekke andre systemer:

Intranett (Sharepoint 2013)

  • Min status (saksbehandlernes arbeidsoppgaver).
  • Utlisting av saker og dokumenter registrert i P360 ifbm ulikt innhold i intranettet.

Hjemmesiden (Custompublish)

Speedadmin (kulturskolesystem)

  • Import av kulturskolesøknader, endringer og oppsigelser

Visma HRM

  • Import av stillingssøknader fra (Visma HRM rekrutteringsmodul)

SvarUt

  • Ekspedering av utgående dokumenter. SvarUt er koblet til SDP, slik at forsendelser går til Digipost, eBoks eller Altinn.

Lokal matrikkel

  • Import av matrikkelinformasjon (nabolister etc)

e-meetings

  • Eksport av politiske saksdokumenter til egen server som betjener e-meetingsappen. e-meetings er appen folkevalgte i kommunen bruker (og leveres av samme leverandør som P360).