Vi har forbedret visningen av Mine saker. Dokumenter og søknader du sender til Sørum kommune vil automatisk vises på Min side og blir lagt inn i en sak. Tilhørende vedtak eller svar fra kommunen vil også ligge som et dokument i samme sak. Den nye visningen er strukturert etter disse sakene, så sakene må åpnes for å se dokumentene i saken.

Du finner Mine saker, sammen med andre innsynstjenester, på Min side.