Vi har startet et lengre løp med implementering av BI-system for målstyring i kommunen. Valget falt på Qlik Sense som er levert av det svenske selskapet Qliktech.

Qlik Sense er et moderne selvbetjeningsverktøy for analytiske forretningsbrukere. Qlik Sense adresserer et stadig voksende behov for innsikt i forretningen, og lar brukerne selv bygge personlige rapporter, visualiseringer og applikasjoner. Her kan de stille sine spørsmål, få svar, presentere sine funn, og samarbeide om beslutninger. Verktøyet har det siste innen visualiseringsteknologi og samhandlingsmuligheter på alle enheter. Samtidig har Qlik Sense markedsledende støtte for tilgangskontroll, og sikkerhet. Qlik sense er raskt og intuitivt og ble for oss det riktige valget av et helhetlig BI-system.

Les mer om Qlik Sense hos leverandøren. 

Vi har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder BI, og er i gang med utvikling av løsninger basert på data fra Saksbehandlingssystem (PureService), Økonomi (Visma), HRM (Visma), Kvalitet og Avvik (Kvalitetslosen), Dokument og arkiv (Public 360) og flere. BI vil fremover spille en viktig rolle for kommunens resultat og målstyring. Ved hjelp av god visualisering av data fra fag og støttesystemer settes vi i stand til å ta riktige faktabaserte beslutninger, og vi får bedre oversikt over resultater slik at vi kan sette gode og realistiske mål. Vi skal integrere mange av BI løsningene vi lager inn i vårt eksisterende Sharepoint miljø for konsumering. Dette utføres ved hjelp av webteknologier, og Qlik Sense egne API’er og utviklerverktøy. Vi vil publisere flere artikler om BI prosjektet etterhvert som vi kommer lenger i prosessen.

Qlik Sense produkt visning: