I Sørum kommune har vi i løpet av 2015 faset ut Nets betalingsterminaler og gått over til iZettle. Totalt har vi nå 9 kortlesere fra iZettle. Disse benyttes blant annet på rådhuset, på bibliotekene og i kantina. iZettle kortleser koples mot nettbrett eller mobiltelefon via bluetooth og alle produkter og salg av disse styres via iZettle-appen.

Besparelse

Tidligere har vi benyttet betalingsterminaler fra Nets, med en årlig abonnementskostnad på 5000-7000 kroner per terminal. For virksomheter med liten omsetning blir da transaksjonskostnadene svært høye i forhold til omsetningen. For eksempel hadde et av våre biblioteker i 2015 en omsetning på ca 6000 kroner, mens abonnementsprisen hos Nets var på ca 6500 kroner(!).

Med iZettle er det ingen faste kostnader og vi betaler kun en sats (prosentandel) per transaksjon. Satsen starter på 2,75% (per 14.07.16) og blir lavere etter hvert som omsetningen øker. Omsetter du for kr 500 000 eller høyere er satsen 1 %. For biblioteket som omsetter for ca 6000 kroner i året blir da transaksjonskostnaden kun kr 130. Omsetter du for over kr 650 000 vil det imidlertid fremdeles lønne seg med Nets gitt en årlig abonnementskostnad på under kr 6500.

I tillegg er iZettle svært enkelt å bruke og gir en god visuell oversikt over produktporteføljen dersom det settes opp riktig. På hjemmesidene kan sette sammen ulike rapporter og får god oversikt over salg både fordelt på kortlesere og produkter.

Regnskapsmessige utfordringer med flere terminaler

Det er fremdeles noen regnskapsmessige utfordringer med bruk av iZettle vs nets. Det er kun mulig å knytte en iZettlekonto mot ett organisasjonsnummer og én bankkonto. Regnskapsavdelingen må derfor bruke rapportene i iZettle for å fordele inntektene mellom de ulike virksomhetene. iZettle sentralt sier de jobber med en løsning på disse utfordringene, men kan foreløpig ikke si noe om hva løsningen går ut på eller når den vil komme.

Ønsker du mer informasjon om Sørum kommune sin bruk av iZettle, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om iZettle og priser på deres hjemmesider her; https://www.izettle.com/no.