christian.wangberg@sorum.kommune.no

/Christian Wangberg
­

Om Christian Wangberg

Christian Wangberg er kommunikasjonsrådgiver i Sørum kommune.

Vår kanalstrategi for nyhetsinnhold

På vår hjemmeside har vi en ganske nedtonet visning av våre nyheter. Det er et helt bevisst valg. Vi har gjort […]

Nye undervisningsmetoder for bedre læring

Se hvordan vi bruker nye metoder i skolen for å gi våre elever bedre læring! Alle lærere og elever i […]

Å se tingene i et nytt perspektiv

Vi lar oss inspirere av ny teknologi. Ikke for teknologiens skyld, men å kunne bruke ny teknologi til å formidle […]

Vår nye visuelle profil

Når respatex kom på 1960-tallet drømte man om at ting ble vedlikeholdsfritt. Få ting er vedlikeholdsfritt. Og hvertfall ikke en visuell profil.

Sørum […]

Nøkkelen til suksess = ansatte

Våre viktigste ambassadører er våre ansatte. Det er de som hver dag møter omgivelsene og skaper inntrykket oss. Ekstern omtale […]

Slik er vår kommunikasjonsstrategi

Mens omdømmestrategien er vår interne plan, er gjennom kommunikasjonsstrategien vi møter omgivelsene. Sørum kommune ønsker å bli oppfattet som ”Den […]

Slik er vår omdømmestrategi

Samfunnet vi lever i har endret seg. Som forbrukere er vi blitt godt vant til glimrende kundeservice som overgår våre […]

Slik kvalitetsikrer vi informasjonen på hjemmesiden

Vi har brukt mye tid på å gjøre navigasjon og innhold lett tilgjengelig på vår nye nettside. Nå er vi […]

Ny hjemmeside

Høsten 2014 gjennomførte vi et større løft av hjemmesiden vår (lansering 10. desember).

La oss orientere litt om hva vi har […]