­

Sak- og arkivsystem i Sørum kommune

Av |27 januar 2016|Kategorier: Digitale arkiv|

Sørum kommune bruker Public 360 som sak- og arkivsystem, både i intern og i sikret sone. Systemet har vært i produksjon siden 2012, så vi har fått [...]

Automatisert tilgangsstyring effektiviserer og øker sikkerheten

Av |21 januar 2016|Kategorier: Effektivisering|

I november implementerte vi automatisert tilgangsstyring ved bruk av Microsoft Orchestrator. Dette tiltaket medfører en betydelig effektivisering for IKT-avdelingen og for lederne ute i virksomhetene. I tillegg [...]

Vår kanalstrategi for nyhetsinnhold

Av |21 januar 2016|Kategorier: Hjemmesiden, Kommunikasjon|

På vår hjemmeside har vi en ganske nedtonet visning av våre nyheter. Det er et helt bevisst valg. Vi har gjort noen enkle målinger som viser at det er [...]

Ansattapp Sørum kommune

Av |21 januar 2016|Kategorier: e-kommune|

Sørum kommune har utviklet en ansattapp som da kan brukes av egne ansatte. Appen gir tilgang til enkelte tjenester i intranettet (basert på Sharepoint 2013), blant annet [...]

Innbyggerapp Sørum kommune

Av |21 januar 2016|Kategorier: e-kommune|

Sørum kommune har utviklet en egen app for for innbyggere. Denne appen er utviklet for å gi innbyggere rask informasjon om nyheter og ledige stillinger, kontaktinformasjon på [...]

Digitale innbyggertjenester og Min Side

Av |21 januar 2016|Kategorier: Hjemmesiden|

Sørum kommune har over tid hatt en klar strategi med å realisere digitale innbyggertjenester. Innbyggere søker på tjenester elektronisk, og de kan følge sin saksgang direkte når de [...]