Effektivisering

/Effektivisering
­

SDDC – SoftwareDefinert DataCenter – Implementeringen

Dagens virtualiseringsløsning basert på HP blades i C7000 kassen og diskløsningen VNX5100 fra EMC, kjenner nå veldig tidens tann og vi […]

Virtualisering med VMM 2012 R2

I Sørum kommune har vi en e-strategi som legger føringen for hvor vi skal, og hvordan vi skal dit. Ett […]

Automatisert tilgangsstyring effektiviserer og øker sikkerheten

I november implementerte vi automatisert tilgangsstyring ved bruk av Microsoft Orchestrator. Dette tiltaket medfører en betydelig effektivisering for IKT-avdelingen og […]