Hjemmesiden

/Hjemmesiden
­

Forbedringer på Min side

 

Vi har forbedret visningen av Mine saker. Dokumenter og søknader du sender til Sørum kommune vil automatisk vises på Min […]

Bort med gammelt innhold

Vi forsøker å ha en hjemmeside med godt innhold, og i det ligger det blant annet å prioritere hva som […]

Vår kanalstrategi for nyhetsinnhold

På vår hjemmeside har vi en ganske nedtonet visning av våre nyheter. Det er et helt bevisst valg. Vi har gjort […]

Digitale innbyggertjenester og Min Side

Sørum kommune har over tid hatt en klar strategi med å realisere digitale innbyggertjenester. Innbyggere søker på tjenester elektronisk, og de […]

Slik kvalitetsikrer vi informasjonen på hjemmesiden

Vi har brukt mye tid på å gjøre navigasjon og innhold lett tilgjengelig på vår nye nettside. Nå er vi […]

Ny hjemmeside

Høsten 2014 gjennomførte vi et større løft av hjemmesiden vår (lansering 10. desember).

La oss orientere litt om hva vi har […]