Velkommen til Sørumbeta - Sørum kommunes offisielle blogg

Sørum kommune er ambisiøs i sine strategier om å utvikle seg som en e-kommune. Vi utforsker og eksperimenterer, utfordrer og forsøker. Her på Sørumbeta vil vi dele våre erfaringer og tanker med andre kommuner som også ønsker ”å tråkke litt i vannet”.

Archive for 'Uncategorized'

Sørum kommune har lenge brukt avtalegiro og efaktura som ekspederingskanaler, og vi har nylig komplettert med utsendinger til DigiPost. Samlet sett går nesten halvparten av alle våre utsendinger via elektroniske kanaler. Vi skal fortsette satsningen på slike kanaler, og forventer at omfanget kommer til å øke ytterligere til neste år.

utgående faktura

 

Kvalitet på nett 2013

Alle offentlige nettsteder evalueres en gang i året (unntatt i fjor) på et bestemt kriteriesett utformet av DIFI. Sørum kommune har siden 2008 hatt svært god score på disse undersøkelsene, med 98 % score i 2011 og 97 % score i år. Årets resultat var som i fjor høyest score av alle offentlige nettsteder.

I tillegg til at de offentlige nettstedene årlig blir evaluert etter dette kriteriesettet, så deles det ut noen priser basert på en mer kvalitativ gjennomgang av nettstedene. Sørum kommune vant denne prisen i 2008, og har ellers blitt nominert til prisen i 2009, 2010 og 2011. I 2009 vant vi tilgjengelighetsprisen. I år gikk imidlertid kommuneprisen til Akershus fylkeskommune. Det er vel fortjent, de har gjort en svært god jobb med utviklingen av sitt nye nettsted. Vi gratulerer!

Det har skjedd lite nytt på Sørum kommune sitt nettsted de siste årene, med unntak av realiseringen av flere selvbetjeningstjenester. Nå skal vi bruke vinteren på å fornye oss. Designet blir lagt om. Menystrukturen blir annerledes. Måten informasjonen presenteres på blir forbedret. Språket blir forenklet. Vi skal jobbe hardt for å skape gode brukeropplevelsene for våre brukere.

Bilde fra konferansen:

kvalitet på nett 2013

Sørum kommune har som kjent faset ut alle fysiske IP-telefoner til fordel for Lync-baserte hodesett og Lync-telefoner (se tidligere blogginnlegg). Det innebærer naturlig nok at vi har endt opp med et lager med IP-telefoner som vi ikke lengre bruker. Disse telefonene trenger nødvendigvis ikke stå å støve ned på et lager, men kan tilkomme andre kommuner som trenger slikt utstyr. Er du interessert så ta kontakt med Roy Allan.

Her er det vi har:

  • 53 stk NORTEL 1120E KOMPLETT
  • 21 stk NORTEL 1120E U/STRØMKABEL
  • 24 stk NORTEL 1220 U/STRØMKABEL
  • 3 stk NORTEL 1140E U/STRØMKABEL
  • 8 stk NORTEL 1140E KOMPLETT

 

Oppdatering: Alle telefonene er nå sendt til Melhus kommune. Håper dere blir fornøyde!

 

1120e

 

1220
1140E

 

 

 

 

Med 32 % av de totale stemmene vant Sørum kommune avstemmingen om “Beste forsidebilde” på Facebook for andre halvår 2012 (avstemming i regi av EksempelKommune). Vinnerbildet, tatt av kommunikasjonsrådgiver Christan Wangberg, viser Glomma og lensekarene der det ble drevet tømmerfløting fra 1500-tallet til 1984. Tusen takk til alle som har stemt på bildet!

Bingen lenser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video av utviklingsmøte hvor diplomet vies litt oppmerksomhet:

(panorering med Stage Zero dolly – verdens kuleste dolly for å lage time lapse videoer)

 

Etter mye planlegging, og en god del uttesting, er Sørum kommune nå oppe og går med Lync for telefoni. Etter det vi vet er vi den første kommunen som har gjort dette fullt ut, det vil si at løsningen også inkluderer taletrafikk ut mot det offentlige telenettet.

De fysiske telefonsentalene er faset ut, og med det de fysiske bordtelefonene. TRIO er også faset ut, og med det trenger vi ikke lengre føre fraværskoder (eks MØT:) i kalendrene våre. Telefoni er ikke lengre en dedikert kommunikasjonskanal, men en av mange kommunikasjonsformer som er smeltet sammen i konseptet samordet kommunikasjon.

Nå bruker medarbeiderne Lync-klienter på sine egne datamaskiner som telefoni-løsning. Har de hjemmekontor, så tar de med sin datamaskin hjem og er tilgjengelig på telefon på samme måte som på jobb. Løsningen understøtter i så måte en langt mer fleksibel arbeidsform.

En god del kommuner tar kontakt med oss og ønsker å vite mer om det vi gjør rundt samordnet kommunikasjon. Vi kommer derfor til å skrive et mer omfattende innlegg som tar for seg den tekniske løsningen, så følg med!

Relaterte innlegg:

 

Sørum kommune har tilgjengeliggjort egne turkartdata i data.norge.no – portalen for åpne data i Norge.

Slik tilgjengeliggjøring er en del av kommunens e-strategi, og nevnes for øvrig også hos DIFI ifbm kommende kvalitetsvurdering.

 

 

Sørum kommune har nylig gjennomført en omfattende administrativ omorganisering, og i den forbindelse har alle fått en krukke og et solsikkefrø som symbol for den jobben vi står ovenfor med å få den nye organisasjonen til å blomstre. På kommunens intranett konkurrerer nå de ansatte om å få den høyeste blomsten. Vinneren blir premiert.

Funksjonen er bygget opp gjennom standardfunksjonalitet i kommunens intranettløsning. For de interesserte er det lett å se hvilken løsning vi bruker.

Etter nesten 15 år med Kontor 2000/ESA har vi erkjent at tiden var moden for et systembytte. I vår ble anbudskonkurransen gjennomført, og nå er vi godt i gang med å implementere det nye systemet. 1. januar 2012 skal vi være på lufta. Det ble Software Innovation som fikk tilslaget med sitt system Public 360.

Utarbeidelse av kravspesifikasjon tok en del ressurser fra oss, og i den gode beta-ånden ønsker vi selvfølgelig å dele dokumentene med andre som er interesserte. Forhåpentligvis vil det være noe å hente for alle og enhver. Kravspesifikasjonen legger spesielt vekt på integrasjoner; at sak- og arkivsystemet skal harmonisere med øvrige interne og eksterne systemer. Public 360 er bygget på Sharepoint, noe som medfører optimal samhandling mot vårt intranett (Sharepoint 2010) og kommunikasjonsløsningen Lync.

Kravspesifikasjon

Konkurransegrunnlag

Mobile plattformer er et satsningsområde for oss. Delvis fordi vi ser nytteverdien i økt tilgjengelighet og mobilitet i forhold til egen organisasjon, men også fordi mobile enheter begynner å bli ganske utbredt blant våre innbyggere.

Trafikkanalyse

Trafikkanalysen viser at ganske mange bruker mobile enheter som iPad, iPhone og androidbaserte telefoner når de besøker vår hjemmeside (Google Analytics statistikk for januar 2011):


Continue reading…

SharePlus på iPad

SharePlus for iPad er et verktøy for å administrere Sharepoint. Faktisk fungerer den veldig bra; vi kan nå bruke vår iPad til å legge ut nyheter på intranettet, og ellers administrere område- og listeinnhold.

iPad har vist seg å være spesielt egnet til møtevirksomhet, men også til å fjernadministrere maskiner og servere, samt vedlikehold av systemer – som i dette tilfellet Sharepoint 2010.