Virtualisering med VMM 2012 R2

I Sørum kommune har vi en e-strategi som legger føringen for hvor vi skal, og hvordan vi skal dit. Ett […]