SDDC – SoftwareDefinert DataCenter – Implementeringen

Dagens virtualiseringsløsning basert på HP blades i C7000 kassen og diskløsningen VNX5100 fra EMC, kjenner nå veldig tidens tann og vi […]